تیلت برد کنترلی (Controlable Tilt Board)

  • صفحه ای به قطر یک متر دارای دو حرکت چرخش و شیب دار شدن جانبی در حین چرخش با قابلیت تغییر سرعت  و جهت چرخش است.

  • دارای یک کیبورد کنترلی با ولوم تنظیم دور و جوی استیک  برای تنظیم شیب

  • بیشترین کاربرد این دستگاه جهت اعمالتمرینات وسیبولار میباشد.

  • تیلت برد 3

  • Image093تیلت برد 1

  • دانلود فیلم تیلت برد کنترلی (2.0Mb)