سایه ساز (Umbra Maker)

دارای یک پروژکتور با نور متمرکز که سایه تعدادی از شکلها و حروف الفبا و … را روی یک صفحه می تواند ایجاد کند. همچنین کودک و کاردرمان می توانند توسط این سیستم سایه خود و اشیاء را در حالات گوناگون روی دیوار ایجاد کنند. (تعدا کارتها 50 عدد)
اهداف: موثرجهت یادگیری اشکال و حروف و…، بسیار مهیج و قابلیت ایجاد سرگرمیهای مفید.

IMG_20151020_193518
IMG_20151020_193409

IMG_20151020_170515.

سایه

دانلود فیلم سایه ساز (5.0MB)