طیف نما (Spectroscope)

در نوع اول، دستگاه دارای یک صفحه کلید است که کاردرمان می تواند برای شدت هر یک از رنگهای اصلی نور عددی بین صفر تا 255 را وارد و رنگ و شدت نور مورد نظر را برای اتاق ایجاد کند.این اعداد روی صفحه نمایشگر قابل رویت هستند. در نوع دوم برای کنترل هر رنگ یک ولوم تعبیه شده است و فاقد صفحه نمایشگر می باشد.

دستگاه دارای قابلیت فلاش زدن با سرعت قابل تنظیم  را نیز دارد.
هدف: کاردرمان برای بالا بردن آستانه تحریک و ایجاد عادت به نور با شدت بالا، در هر جلسه کاردرمانی میزان تلفیق نورها و شدت مورد نظر را بالاتر میبرد تا به تدریج این عادت ایجاد گردد.

IMG_20151021_130751

طیف نما2 طیف نما1 طیف نما3

دانلود فیلم طیف نما (6.0MB)