بلک لایت و بلک لایت برد (Black Light Set)

بلک لایت:

منبع نوری دارای نور آبی و بنفش رنگ که در طیف نورهای مرئی بوده و بی ضرر است. اشیاء مختلف در این نور نمود متفاوت و بسیار جذابی دارند.
هدف: بسیار مفید جهت افزایش توجه و تمرکز

bl
IMG_20151021_125239

بلک لایت برد: دارای عرض حدودی 35 و طول 45 سانتیمتر. که توسط بلک لایت صفحه آن روشن می شود و آنچه توسط ماژیک مخصوص روی آن نوشته شده است بسیار جذاب جلوه می کند.
لازم به ذکر است طیف این نور اشتراکی با نور یووی تداشته و امن است.
هدف: افزایش انگیزه جهت نقاشی خلاقانه و نوشتن و سرگرمی

IMG_20151021_131341