قالیچه حسی (Sensory Rug)

ی دااین قالیچه ها دارای طول 200 و عرض 55 سانتیمترند که دارای 12 جنس مختلف جهت تحریک حسی میباشد. بیمار در حالات مختلف درازکش و نشسته و… میتواند روی آنها تمریناتی داشته باشد.

در  طرح جدید قسمتهای حسی مختلف قالیچه قابل نصب کنار هر قسمت دیگر میباشد همچنین هر قسمت ابعاد بزرگتری ،جهت تمرینات مختلف حتی در حالت درازکش ، دارد.

فرش2

فرش1