تونل نامتناهی (Infinity Tunnel)

– در ابعاد مختلف
– دارای افکت های متنوع روشن شدن
– قابلیت تنظیم رنگ و سرعت تغییر نور در افکت ها
– دارای کنترلر ریموت